Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 19454 (89%) varav aktiva*5692
Interna (boende) 2510 (11%) varav aktiva*788
Totalt 21964 varav aktiva*6480

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.