Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 20147 (89%) varav aktiva*5742
Interna (boende) 2487 (11%) varav aktiva*852
Totalt 22634 varav aktiva*6594

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.