Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 25010 (91%) varav aktiva*8275
Interna (boende) 2411 (9%) varav aktiva*932
Totalt 27421 varav aktiva*9207

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.